ผู้อำนวยการโรงเรียน

  หน่วยงานทางการศึกษา
  สถิติเยี่ยมชม


เว็บไซต์นี้สามารถเข้าได้จาก
หน้าเว็บกระทรวงศึกษาธิการ
(ดาวน์โหลดเอกสารเศรษฐกิจพอเพียง)การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2
คลิก
 

ได้รับการสนับสนุนพื้นที่เว็บไซต์ฟรีโดย
http://www.000webhost.com

  30 กันยายน 2551 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อ.เลื่อน นุหนุนจันทร์
  ข่าวโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง   โครงการดีเด่น

  ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข่าวการศึกษา

 
 

เยาวชนไทยใจอาสา-สสส.โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา-EDF

อาหารกลางวันน้องอิ่ม-มูลนิธิซิเมต์ไทย

ธนาคารวิชาการ

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม-สพท.ขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน-สพฐ.

เยาวชนพลยุติธรรม-สำนักงานกิจการยุติธรรม

มหิงสาสายสืบ-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาหารกลางวันแบบยั่งยืน-มูลนิธิพูนพลัง

รุ่งอรุณ-สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา-สกศ.

โรงเรียนนี้ไม่มีขยะ

โครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
โครงการอื่นๆ   คลิก
 
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail : nonnapha4@yahoo.co.th